Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Lô III-13, Nhóm CN III, KCN Tân Bình, Đường Số 13, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Ngày đăng: 22/06/2022 - 2123 Lượt xem

Sáng 22/06/2022, Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn (mã SPA) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.Tại đại hội, chủ tịch đoàn báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo đánh giá HĐQT về hoạt động của công ty năm 2021 và một số định hướng năm 2022. Kết quả ĐHĐCĐ diễn ra tốt đẹp và thành công.

Hình ảnh hoạt động tại đại hội.

 

Nguồn Sapaco

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Đăng ký nhận tin

Tại công ty

Hotline
Zalo