Thông báo 01/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Lô III-13, Nhóm CN III, KCN Tân Bình, Đường Số 13, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Thông báo 01/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
Ngày đăng: 12/10/2021 - 1444 Lượt xem
Bài viết khác:

Đăng ký nhận tin

Tại công ty

Hotline
Zalo