Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022.

Lô III-13, Nhóm CN III, KCN Tân Bình, Đường Số 13, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022.
Ngày đăng: 20/05/2022 - 1579 Lượt xem
Bài viết khác:

Đăng ký nhận tin

Tại công ty

Hotline
Zalo